מבנה ארגוני

רועי יעקב .מ״מ יו״ר ההסתדרות.
רועי יעקוב
מ״מ יו״ר ההסתדרות, יו״ר המכון היהודי-ערבי
מנכ״ל המכון היהודי-ערבי, שאדי קבלאן
שאדי קבלאן
מנכ״ל המכון היהודי ערבי
מאיר אלפארסי
מנכ״ל אגף משק וכספים
' סילבנה גראיסי- מנהלת הפרויקטים
סילבנה גראיסי
מנהלת הפרויקטים
 אבו אחמד
כמאל אבו אחמד
חבר הנהלה
 בין עטר
משה בן עטר
חבר הנהלה
משה אלקובי
משה אלקובי
חבר הנהלה
פאטמה חברה הנהלה
פאטמה סרסור
חברת הנהלה
רפאל שטרית
רפאל שטרית
חבר הנהלה
ליזי רכניצר
ליזי רכניצר
חברת הנהלה
אלירן קוזליק
אלירן קוזליק
חבר הנהלה
עמי
עמי חמץ
חבר הנהלה